ÇİKOLATA KİSTİNİN EVRELERİ

Pratik olarak Amerikan Üreme Cemiyetine göre çikolata kisti hastalığı 4 evreye ayrılır:

I. Minimal         (minimal)

II. Mild               (hafif)

III. Moderate    (orta)

IV. Severe         (ağır)

Hastalığın evresini birçok faktör etkiler. Bu faktörler lezyonun yerleşim yeri, sayı, büyüklük ve endometrial implantların derinliğidir.

Minimal endometriozis’de küçük endometrial minik lezyonlar (milimetrik odaklar) vardır. Pelvik boşlukta lezyonun kendisinde veya etrafında inflamasyon* vardır. Evre I’de batın içinde sadece milimetrik endometriozis odakları var

(inflamasyon* – hücre kümelenmesi: normalde inflamasyon mikrobik durumlarda gerçekleşirken, çikolata kistinde orada olmaması gereken dokuya karşı vücut tarafından gerçekleşmektedir.)

Hafif lezyonları içeren evredir. Hem yumurtalıkta hem de pelvis’te (leğen kemiğinin içi) lezyonlar vardır. Lezyonlar Evre 1’den daha belirgindir.

Yumurtalıklarda ve pelviste derin lezyonlar vardır. Lezyonlar daha fazla da olabilir.

Hastalığın en ağır evresidir. Hem yumurtalıklarda hem de pelviste derin lezyonlar vardır. Ayrıca tüplerde ve barsakta da lezyon hastalığa eşlik edebilir.

Önemli Not: Burada çok önemli bir bilgiyi sizlerle paylaşmak isteriz. Her ne kadar çikolata kistinin evreleri hastalık hakkında bilgi verse de, hastalığın yaygınlığı ile klinik şikayetler her zaman paralel olmayabilir. Erken evre bir hastalıkta çok şiddetli klinik şikayetler, ileri evre bir hastalıkta ise çok az şikayetler olabilmektedir. Yani hastalığın anatomik olarak yaygın tutulumu ile klinik şikayetler paralel olmayabilir.