Üreme döneminde salgılanan östrojen ve progesteron hormonlarına karşı oldukça duyarlı endometriozis odakları, bu hormonların varlığında ilerleme eğilimi göstermektedir. Günümüzde çikolata kistini yok edecek bir ilaç tedavisi yoktur. Titiz bir Cerrahi tedavi ile hastalarımız bu önemli hastalıktan kurtulabilse de gene önemli sayıda hastada çikolata kisti hastalığı tekrarlayabilmektedir.

Endometriozis’in (çikolata kisti) tedavisinde bilinen en etkili tedavilerden biri cerrahi yaklaşımdır. Hastanın durumuna göre herhangi bir engel yoksa cerrahi tedavide genellikle laparoskopik veya robotik cerrahi (kapalı ameliyat) tercih edilir. Bunun nedeni ameliyat sonrası hasta konforu ve iyileşme süresinin açık ameliyatlara göre daha kısa olması, ameliyat sonrası ağrının daha az olması ve ağrı kesici ihtiyacının daha az olmasıdır.