Çikolata Kistinin Over (Yumurtalık) Rezervine Etkisi Nedir?
Prof. Dr. Taner Usta - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Makaleyi Paylaş
Prof. Dr. Taner Usta - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Prof. Dr. Taner Usta
Uzmana Danış
Belirtilerden sizde şüpheleniyorsanız teşhiste gecikmemek için aklınıza takılan tüm soruları Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Taner Usta'ya sorabilirsiniz. Formu eksiksiz doldurun ve Prof. Dr. Taner Usta sorularınızı cevaplasın.

Çikolata Kistinin Over (Yumurtalık) Rezervine Etkisi Nedir?

Çikolata kisti bulunan infertil (kısır) kadınlarda, yumurtalık rezervi oldukça düşük durumdadır. Endometrioziozis cerrahiye bağlı yumurtalık hasarı farklı bir mekanizma aracılığıyla yumurtalık (over) rezervide etki ettiği düşünülmektedir.

“Assisted Reproduction and Genetics” adlı derginin yayımladığı bu çalışmada, Arizona Üniversitesi, Brigham Kadın Hastanesinde görevli araştırmacılar Nisan 2015 - Mayıs 2018 tarihleri arasında “Tüp Bebek” tedavisine başvuran 671 kişiyi incelediler. Bu çalışmaya dahil edilen kişiler olgulara göre üç farklı gruba ayrıldı. Birinci grup “endometriozisi olan ve önceden over cerrahisi operasyonu geçirmiş kadınlar” ikinci grup, “endometriozisli ve önceden over cerrahisi operasyonu olmamış kadınlar” üçüncü grup, “endometriozisi olmayan ve erkek kısırlığı sebebiyle gebe kalamayan kadınlar” olarak ayrıldı ve olgular toplandı.

Olgular gruplara ayrıldıktan sonra bu kişilerin kan anti-müllerian hormon (AMH) ve folikül sitümüle edici hormon (FSH) düzeyleri/oranları tespit edilerek, incelendi. Bu incelemeyle over cerrahisi geçiren ya da geçirmeyen endometriozisli kadınların ortalama AMH seviyesinin; erkek kısırlığı sebebiyle gebe kalamayan kadınlarda daha düşük seviyede olduğu tespit edildi. Erkek faktörlü kısırlığı bulunan kişiler ile karşılaştırıldığında ise daha çok endometriozisli kadınlar 1 ng/ml’den daha düşük AMH seviyesine sahip durumdadırlar.

Bu araştırmada erkek faktörlü kısırlığı olan kadınlar ile karşılaştırma yapıldığında, endometrizisli kısırlık bulunan kadınların, FSH seviyelerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. AMH, gelişmekte olan yumurtalık hücrelerinin salgıladığı hormon olarak bilinmektedir. Düşük AMH seviyesi, düşük over rezervi ile korele olduğu iyi bir yumurtalık rezervi indikatörüdür.

Çerez Politikası https://jinekolojiderobotikcerrahi.com olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası ("Politika") Taner Usta tarafından yönetilen https://jinekolojiderobotikcerrahi.com adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler işbu Politika'da belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Kabul Ediyorum